Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gescand aangifteformulier


28 november 2019

Vraag nummer: 59330

Geachte heer van der Putten,

Ik heb altijd van u begrepen dat wij moeten beschikken over een origineel aanvraagformulier met "natte" handtekening.

Geldt dit nu nog steeds of Mogen we een ondertekend aanvraagformulier wat wordt ingescand en gemaild ook accepteren als "origineel" document?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet wat voor aanvraag u bedoelt. Maar als het bijvoorbeeld een formulier is om de uitgifte van een graf of om een begraving in een bestaand graf mee aan te vragen, dan heb ik met een scan geen probleem. Dat formulier kan in die situatie niet - per ongeluk of bewust - misbruikt worden door anderen.
Het formulier zal niet gebruikt (kunnen) worden voor een grafuitgifte in Groningen of in Terneuzen. En als dat om een vreemde reden wel zo zou zijn, kunnen er geen rampen uit voortvloeien.

Waar ik wel een probleem mee heb, is een scan van het verlof tot begraven of cremeren. Op zo'n verlof staat namelijk niet waar en wanneer de overledene zal worden begraven of gecremeerd. Dat staat ook niet in het wettelijk voorgeschreven model van zo'n verlof.
Zo'n scan kan tegelijk op meerdere begraafplaatsen of crematoria worden ingezet om overledenen legaal te doen 'verdwijnen'. Er is geen waarborg dat de scan slechts eenmalig kan worden ingezet. Daar heb ik bezwaar tegen.

Bovendien: de scan is slechts een scan van een origineel. Dan bestaat er dus een origineel document. Het gebruik van een scan kan handig zijn om personalia van de overledene wat eerder te hebben. Maar waarom dan niet (ook) het origineel overleggen voorafgaand aan of bij de begrafenis? Het kan ook gewoon vooraf per post worden gestuurd aan de administratie van de begraafplaats. PostNL bestaat nog steeds.

U weet als bezoeker van mijn cursussen waarschijnlijk wel dat ik een (niet openbaar) lijstje van mogelijkheden voor 'perfecte moorden' heb. De scan van het verlof tot begraven of cremeren is er een van.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht. Deze keer zijn net als in oktober 35 plaatsen beschikbaar.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >