Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplaatsen graf (met kelder en al)


14 juni 2023

Vraag nummer: 66840

meneer is in mei begraven in een keldergraf. De rechthebbende van dit graf had graag gezien dat meneer in het graf ernaast begraven werd. Dit heeft zij vooraf niet aangegeven. Mevrouw wil dat het keldergraf verplaatst wordt naar het graf er naast. Is het corrrect dat we 10 jaar moeten wachten tot dat dit kan?

Antwoord:

Geachte heer,

Mevrouw kan met een vergunning ex artikel 29 Wlb van de burgemeester meneer opgraven en in het naastliggende graf herbegraven.

Een vergunning voor een opgraving wordt gelet op gangbaar landelijk beleid en rechterlijke uitspraken, verleend als het verzoek binnen 2 maanden na de begrafenis wordt gedaan. Of inderdaad pas na 10 jaar.
Het is nu juni; mevrouw is dus op tijd met haar verzoek, dat ze formeel aan de burgemeester moet richten. Ze zal het verzoek ook moeten motiveren, want dat men een vergunning krijgt is geen automatisme. De burgemeester zal een afweging moeten maken tussen het belang van de grafrust en de wens van mevrouw.

Zie voor de termijn en voorwaarden vergelijkbare vragen in de subrubriek ' Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Dat mevrouw vooraf niet heeft aangegeven dat ze liever had dat meneer op de plek van het buurgraf begraven zou worden, is niet relevant. Iemand kan binnen die 2 maanden gewoon nog van mening veranderen of een bepaald inzicht krijgen.

U schrijft dat mevrouw wil dat de hele grafkelder verplaatst wordt. Als dat technisch goed uitvoerbaar is, door uw gemeente of door een extern bedrijf, is er geen bezwaar om aan die wens tegemoet te komen.
Maar u moet dan ook wel kijken naar extra kosten, als u het als gemeente zou doen. Want dan zijn er niet alleen de kosten van een formele opgraving, maar ook van een formele begraving (ook al hoeft meneer niet uit zijn kelder te komen) en de kosten van plaatsing van een grafkelder, wat iets anders is dan de kosten van een begraving.
De herplaatsing moet ook kunnen gebeuren zonder risico van inzakking van eventuele buurgraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.

Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >