Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Procedures afstand doen van grafrechten e.d.


28 januari 2020

Vraag nummer: 59885

Beste meneer Van der Putten,

Mag ik u de volgende 3 situaties met een aantal vragen daarover voorleggen?

A)
De grafrechten op een particulier graf bepaalde termijn liepen tot mei 2019.
De rechthebbende van het graf is in juni 2018 overleden.
De echtgenote van de rechthebbende heeft in oktober 2018 aangegeven de grafrechten niet te willen verlengen en heeft toestemming verleend tot ruiming van het graf in de toekomst.
De overschrijving van de grafrechten op naam van de echtgenote van de rechthebbende heeft niet plaatsgevonden.
Het graf staat op de nominatie om geruimd te worden.

Vraag 1: dient het college nog vóór de ruiming van het graf een besluit tot vervallen verklaren van grafrechten (waartegen bezwaar en beroep mogelijk is) te nemen ?
Vraag 2: dient dit besluit bekend gemaakt te worden in het elektronisch gemeenteblad/officiële publicaties op www.overheid.nl?

B)
In 1986 is een particulier graf voor onbepaalde tijd uitgegeven.
De rechthebbende heeft in 2016 schriftelijk toestemming gegeven tot het in de toekomst ruimen van het graf.
Het graf staat op de nominatie om geruimd te worden.

Vraag 3: dient de rechthebbende formeel nog een afstandsverklaring in te dienen?
Vraag 4: volstaat het als het college na ontvangst van de afstandsverklaring een bevestiging over de afstand, met vermelding van de datum waarop deze ingaat, verstuurt (waartegen geen bezwaar en beroep mogelijk is)?
Vraag 5: of dient het college nog voor de ruiming van het graf een besluit tot vervallen verklaren van grafrechten, te nemen (waartegen wel bezwaar en beroep mogelijk is)?
Vraag 6: dient een besluit tot vervallenverklaring bekend gemaakt te worden in het elektronisch gemeenteblad/officiële publicaties op www.overheid.nl?


C)
In 1988 is een particulier graf voor onbepaalde tijd uitgegeven.
De rechthebbende (echtgenote van overledene) heeft in 2019 schriftelijk toestemming gegeven tot het in de toekomst ruimen van het graf.
De rechthebbende is eind 2019, nadat ze schriftelijk toestemming heeft gegeven tot ruiming van het graf, overleden.
Overschrijving van grafrechten heeft niet plaatsgevonden.
Het graf staat op de nominatie om geruimd te worden.

Vraag 7: dienen beide kinderen (van overledene en rechthebbende) te worden aangeschreven met het verzoek tot indiening van een verzoek tot overschrijving van de grafrechten?
Vraag 8: dient na het besluit tot overschrijving van de grafrechten betrokkene formeel nog een afstandsverklaring in te dienen?
Vraag 9: volstaat het als het college na ontvangst van de afstandsverklaring een bevestiging over de afstand, met vermelding van de datum waarop deze ingaat, verstuurt (waartegen geen bezwaar en beroep mogelijk is)?
Vraag 10: of dient het college nog voor de ruiming van het graf een besluit tot vervallen verklaren van grafrechten, te nemen (waartegen wel bezwaar en beroep mogelijk)?
Vraag 11: dient een besluit tot vervallenverklaring bekend gemaakt te worden in het elektronisch gemeenteblad/officiële publicaties op www.overheid.nl?

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

U gooit nu allemaal dingen op 1 hoop, die deels niet aan de orde zijn.
Het niet verlengen van grafrechten is iets anders dan het afstand doen van een graf en ook dan het afstand doen van rechten. Het hoeft allemaal niet dubbel te gebeuren.

A
In de situatie A kan het zo zijn dat de echtgenote de rechten niet wil overnemen en niet wil verlengen, maar misschien zijn er andere familieleden die dat wel zouden wensen.
Feit is dat er nu een graf is, zonder rechthebbende. Ik zou als gemeente eerst eens een bordje bij het graf plaatsen met de waarschuwing aan belangstellenden om contact op te nemen met de administratie. Misschien wil een ander familielid van de overleden echtgenoot wel rechthebbende worden en de grafrechten verlengen.

De echtgenote is geen rechthebbende en kan dus geen toestemming verlenen voor de ruiming van het graf.

vraag 1.
Nee, het college hoeft geen besluit te nemen om de grafrechten vervallen te verklaren. Het college kan ook geen besluit daarover (meer) nemen, want de grafrechten zijn inmiddels al vervallen. Gewoon, omdat ze niet tijdig verlengd zijn.
vraag 2.
Het verlopen zijn van de grafrechten is geen besluit. Het is iets dat feitelijk gebeurd is. Het hoeft niet te worden gepubliceerd.

B

vraag 3.
Ik weet niet hoe de schriftelijke toestemming uit 2016 geformuleerd is, maar als deze redelijkerwijs op te vatten is als een afstandsverklaring, is het niet nodig om nogmaals een verklaring te laten tekenen.
vraag 4.
Gelet op het bepaalde in artikel 17 van de beheersverordening, dient de rechthebbende nog wel een schriftelijke bevestiging te krijgen.
vraag 5.
Nee, er is geen besluit tot vervallen verklaring van de grafrechten nodig. De rechthebbende doet afstand; het college bevestigt dat met een klein briefje; klaar.
vraag 6.
Geen besluit, dus ook geen publicatie. Overigens, als er wel een besluit was, zou publicatie ook niet nodig zijn. Een publicatie heeft alleen zin als er derden zijn wiens belangen in het geding zijn, bijvoorbeeld als mensen bezwaar willen maken tegen een opgraving. Derden worden niet geschaad, als iemand afstand doet van zijn of haar grafrecht.

C

vraag 7.
In dit geval heeft de rechthebbende (nog) geen bevestiging gehad dat de afstandsverklaring is geaccepteerd. In dit geval zou ik de kinderen aanschrijven, vertellen dat moeder een afstandsverklaring heeft ingestuurd (ik zou een kopie ter kennisneming meesturen), dat het college de afstand accepteert en dat het graf binnenkort geruimd zal gaan worden. Dat zou ik gewoon een mededeling laten zijn. Ik zou niet vragen of ze daarmee akkoord zijn. Als ze daar een probleem mee hebben, melden ze zich vanzelf wel. Maar de afstandsverklaring was rechtsgeldig.
vraag 8.
Nee. Bovendien is er nu geen rechthebbende.
vraag 9.
Ja, zie mijn antwoord op vraag 7.
vraag 10.
Nee, afstand doen is voldoende. Dan is geen besluit tot vervallen verklaren meer aan de orde.
vraag 11.
Nee. Er is geen besluit tot vervallen verklaren aan de orde.

Met vriendelijke groet,


mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE