Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Asbus bijplaatsen in grafkelder


22 maart 2022

Vraag nummer: 64619

Is er een wettelijke beperking om asbussen bij te zetten in een grafkelder waarvan de grafrusttermijn al lang verstreken is?
De bezette grafkelder zal hiervoor gedeeltelijk geopend moeten worden.
Kan hier zelf niets over vinden.
Onze gemeentelijk regelgeving staat toe dat er in een particulier graf asbussen geplaatst mogen worden voor zover de inrichting van de grafruimte dit toelaat.
Is een oude (nog dicht gemetselde) grafkelder ( met zeer waarschijnlijk een nog niet geheel ontbonden stoffelijk overschot) een argument om te zeggen dat de inrichting van het graf een bijzetting van een asbus niet mogelijk maakt?
Er is geen mogelijkheid om de asbus buiten de grafkelder in het graf te plaatsen.

Antwoord:

Geachte heer,

Of een asbus mag worden bijgezet in een grafkelder, hangt af van de vraag of uw beheersverordening het bijzetten van 1 of meer asbussen in een graf toestaat. Volgens de beheersverordening van uw gemeente is een grafkelder een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet. Er mogen dus in principe kisten en urnen samen in een grafkelder worden geplaatst.

Of de termijn van grafrust (10 jaar) verstreken is, is niet relevant. In een kelder kan bijbegraven worden, ook als die termijn nog lang niet verstreken is.
Natuurlijk moeten er nog wel grafrechten op het keldergraf rusten.

Uit de aard der zaak is het zo, dat de grafkelder geopend zal moeten worden voor de bijzetting. Elke grafkelder zal afgesloten zijn, wanneer een volgende overledene of een asbus bijgezet moet worden. Dan moet de kelder dus open worden gemaakt.

Dan is het nog de vraag of het openen en het weer sluiten van de kelder handelingen en kosten zijn, die voor risico en rekening van de rechthebbende zijn. Dat zou mij wel logisch lijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >