Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Niet betaalde grafrechten / aanwijzing algemeen graf (1)

22 februari 2021

Vraag nummer: 62482

Beste heer van der Putten,
Op onze gemeentelijke begraafplaatsen in Lingewaard geven we enkel particuliere graven uit. In 2014 is er begraven en daarna de factuur voor de grafrechten verstuurd. Er is geen grafakte verstuurd.
De factuur is nog steeds niet voldaan en zal dit ook niet meer worden.
Als gemeente willen we het graf nu aanwijzen als algemeen graf en de nabestaande opnemen als belanghebbende.
Dit berichten we hem door zowel aangetekend als gewoon een brief te versturen.

Ook melden we dat na afloop van de tien jaar (duur algemeen graf) we hem de keus zullen geven om alsnog de rechten op naam te stellen en anders het graf te ruimen. De aangebrachte grafsteen zal verwijderd moeten worden en mag vervangen worden door een kleine naamplaat.
Is dit de juiste werkwijze of vergeten we nog een stap?

Uw eerdere antwoorden op vragen 35408 en 48874 heb ik al grondig bestudeerd.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb even naar de beheersverordening van uw begraafplaatsen gekeken. Er zijn wel algemene graven waar begraven kan worden. Er worden alleen geen grafrechten op gevestigd. Dat doen begraafplaatshouders trouwens wel vaker, geen huur voor algemene graven laten betalen. Alleen de kosten van het begraven en soms nog een relatief klein bedrag voor onderhoudskosten.

Maar ik vraag me af, waarom u het particuliere graf zou willen omzetten naar een algemeen graf. Wat wilt u daarmee bereiken? Dan zit u met een algemeen graf dat ook niet betaald wordt.

Juridisch is er natuurlijk eerst de vraag: kan een begraafplaatshouder een particulier graf omzetten in een algemeen graf? Het antwoord is: nee. Daar biedt de beheersverordening van uw gemeente geen grondslag voor. En de Wet op de lijkbezorging of een andere regeling ook niet.

De beheersverordening van uw gemeente kent geen mogelijkheid van sancties wanneer er door rechthebbenden niet aan verplichtingen is voldaan. Dat is heel jammer.
Verder wil ik niet te veel op het onderwerp 'beheersverordening' ingaan. Ik zie bij voorbeeld in artikel 14 lid 5 en in artikel 29 tenenkrommende zaken staan, die echt niet kunnen. En andere vreemde zaken, zoals een particulier verzamelgraf, een fenomeen dat innerlijk tegenstrijdig lijkt. Een particuliere urnennis kan ook niet.

Maar de verordening kent ook geen mogelijkheid om een particulier graf om te zetten in een algemeen graf, nog los van de vraag wat je er mee op zou kunnen schieten.

In dit geval is geen grafakte verstuurd, schrijft u. Maar de vraag is of er grafrechten bestaan. Als er een besluit was, dat (nog) niet verstuurd is, is het besluit er wel en bestaan er rechten, zou je kunnen redeneren. Er is blijkbaar plaatsing van een grafmonument toegestaan. Dat kan niet als er geen grafrechten zijn, want wie heeft er dan vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken gevraagd en gekregen? Dat kan alleen een rechthebbende zijn. Hier is dus wel discussie over mogelijk.

Ziet de gemeente als voordeel van het omzetten van het particuliere graf in een algemeen graf, dat u het na 10 jaar eerder kunt ruimen? Dat begrijp ik niet. Want u kunt zich ook op het standpunt stellen dat geen grafrechten verstrekt zijn en dan kan het graf ook na 10 jaar geruimd worden. Ook dat kan een moment zijn om de rechthebbende (of een ander familielid) de kans te geven de rechten alsnog te betalen en het graf nog 10 jaar te behouden. En daar het ruimen van het graf als alternatief tegenover te zetten.
Ik zou trouwens telkens binnen 5 jaar de rechthebbende nog aan betaling van de kosten herinneren, om de verjaring (na 5 jaar) te schorsen.

Vraag 35408 had betrekking op een niet-gemeentelijke begraafplaats. Daar gaat het verstrekken van een grafrecht nog iets anders dan bij een gemeente. Bij een kerkelijke of een andere bijzondere begraafplaats komt een grafrecht tot stand doordat beide partijen een overeenkomst ondertekenen. Ondertekent een van beide partijen niet, dan is er geen overeenkomst. Bij een gemeente is sprake van een eenzijdig besluit. De burger hoeft het besluit niet mede te ondertekenen, om het bindend te laten zijn. In uw geval kan het zo zijn dat het besluit wel genomen is, maar er nog geen bewijs van verzonden is. Dan is het grafrecht wel gevestigd.

Vraag 48874 bestaat mijns inziens niet meer. Of bedoelde u iets anders?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag nummer 62737 'Niet betaalde grafrechten / aanwijzing algemeen graf (2)'.TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder