Wie betaalt de uitvaartkosten


15 oktober 2018

Vraag nummer: 56414

Mijn partner is stiefkind van zeer recent overleden heer. Mijn partner is dus geen erfgenaam en vraagt of de kosten( die niet kostendekkend zijn)direct doorbetaald kunnen worden aan de uitvaartorganisatie. De verzekeraars weigeren dit. Terwijl de kosten maar 1 doel hebben en niemand verder fraude kan plegen. Nu begrijp ik dat verzekeraars hier op bepaalde gronden wel in mee kunnen gaan bij wijze van een soort coulance, klopt dit?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erfgenamen zijn gehouden de uitvaartkosten te voldoen. De verzekeraar zal neem ik aan uitbetalen aan de begunstigde op de polis. Indien in dit geval een derde-niet erfgenaam de uitvaartkosten betaalt, dan heeft die persoon een vordering op de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.