Kunnen familieleden aangsproken worden voor de kosten uitvaart na verwerping?


24 februari 2018

Vraag nummer: 53969

Mijn vader is overleden in Duitsland. Wij hebben de uitvaart geweigerd te regelen daar hij nooit naar ons omgekeken heeft en nooit voor ons gezorgd heeft. Vervalt hiermee ons recht op erfenis (wat prima is) en kunnen de uitvaartkosten toch op ons verhaald worden?

Met vriendelijke groet,
B.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar Nederlands recht is het mogelijk dat een gemeente die de uitvaart heeft verzorgd familieleden aanschrijft voor verhaal van de kosten van de uitvaart.

Of sprake is van rechtsgeldige verwerping in Duitsland kan ik niet beoordelen. In Nederland moet dat in ieder geval via de griffie van de rechtbank.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.