Begrafenis vader


15 mei 2014

Vraag nummer: 38434

Is het nu zo dat mijn vader die begin 2007 een begrafenispolis heeft afgesloten en geheel betaald en hij is jan. 2008 overleden dat de erfgenamen dat moeten betalen en dat het van hun erfdeel afgetrokken is ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De uitkering van de polis zal neem ik aan volgens de voorwaarden gebruikt moeten worden ter delging van de kosten van de uitvaart. De kosten van de uitvaart zelf, zijn overigens schulden van de nalatenschap. Voorzover betaald door middel van een verzekering, zou dat betekenen lijkt mij dat er per saldo een lagere schuld is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.