Inzicht factuur uitvaart


15 februari 2021

Vraag nummer: 62432

Goedemiddag,
Mijn vader, met wie ik al jaren geen contact had, is november 2020 overleden...
Dit kwam ik te weten door de afrekening van de lokale belastingen, die gericht aan “de erven van...” bij mij thuis op de mat viel.
Daarna is er veel gebeurd, de huur vereniging stelde mij aansprakelijk voor de “lege huurwoning”, de sleutel daarvan en alle persoonlijke bescheiden (paspoort, rijbewijs, bankpas, telefoon) waren daar door m’n vaders “vriendin” ingeleverd......met de mededeling dat ze hem naar z’n dood verzorgd had en er nu klaar mee was.!
Ik heb samen met m’n broer en m’n zus beneficiar de nalatenschap aanvaard, ik wilde graag de foto’s en filmpjes van vroeger hebben.
Daarnaast voel ik mij toch wel geroepen om alles op de juiste wijze af te ronden en dit niet op het bordje van “de maatschappij “ gelaten komen.
Uiteindelijk kreeg ik bij het ontruimen van de woning de administratie in handen.
Gaandeweg kwam ik erachter dat m’n vader prima verzekerd was voor de uitvaart (een standaard natura verzekering, daarnaast een vrij te besteden polis, en nog een aantal zeer oude polissen).
Delta en Ardante geven aan dat de factuur van de uitvaart reeds voldaan is met alle polissen, de uitvaartverzorger, heeft mij verteld dat de plechtigheid sober was (deels door Corona, deels door een beperkte sociale netwerk van de overledene..).
Verder kon de uitvaartverzorger mij geen mededelingen doen omwille van privacy, aangezien de enige waar hij mee te maken heeft de opdrachtgever van de uitvaart is....ik denk dat dit de eerder genoemde vriendin is...(daar wil ik absoluut geen contact mee hebben).
Wel wil ik graag weten hoe de de “sobere uitvaart” (die mijn inziens door de “natura verzekering” gedekt werd), betaald is.... en wat er dus met het verzekerde “vrij te besteden bedrag” van ruim drieënhalf duizend euro gebeurd is ?
Dela doet geen mededelingen naar mij, erven of niet, maar alleen naar de uitvaartverzorger en de opdrachtgever.
De uitvaartverzorger doet geen mededingingen naar mij, erven of niet, maar alleen naar de opdrachtgever, ze hebben de opdrachtgever nog wel gebeld of er inzage gegeven mag worden, maar deze wil dat niet.
Ik wil weten of er geld uit een polis bij de opdrachtgever terecht is gekomen....heeft deze uitvaartverzorger voor bank gespeeld en het overige vrij te besteden bedrag uitgekeerd aan de opdrachtgever ( diezelfde constructie gebruikte ze ook bij de uitvaart van mijn moeder een aantal jaar geleden, alleen in dat geval hadden ze te maken met een opdrachtgever die ook de erfgenaam was.
Hoe kan ik nu als erven inzicht krijgen in deze? En wat voor stappen moet ik ondernemen?
Hopende dat u mij kunt helpen.

Antwoord:

Geachte heer,

het spijt me, maar ik kan u helaas niet verder helpen in deze. Van belang is wat de polis aangeeft wie als begunstigde van de polis is aangewezen. Indien dat de opdrachtgever/uitvaart ondernemer is, dan zal het inderdaad lastig zijn informatie te krijgen daarover. Wat u wel zou kunnen navragen of wellicht er bij de begrafenispolis sprake kan zijn dat het verzekerd bedrag hoger is dan de factuur en indien dat zo is, wat dan met het meerdere gebeurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >