herbegraven


10 april 2008

Vraag nummer: 11696  (oude nummer: 10609)

Mijn zusje is 45 jaar geleden op 0-jarige leeftijd overleden.
Nu ligt zij op een ander graf dan waar mijn ouders liggen.
Mijn moeder is vrij recent begraven (jan. 2008).
Wij (4 kinderen) willen ons zusje laten herbegraven in het graf van vader en moeder.
Kunt u ons informeren over het volgende:
> mogen wij zelf de (her) begrafenis regelen
> zo ja, waar dienen wij rekening mee te houden
> zo nee, hoe dan wel >kan dit zonder begrafenisondernemer geschieden
> kunnen wij zelf een kistje kopen
> zijn er nog overige beperkingen / regelgeving waar wij rekening mee dienen te houden

Graag hoor ik van u

B.v.d

R

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

U kunt uw vraag het beste stellen aan de heer van der Putten ook op deze site, juridisch advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.