wsl onterft: verantwoordelijk voor kosten of schulden?


16 november 2012

Vraag nummer: 32704

Mijn moeder die al jaren wat in de war is heeft 2 testamentair executeurs aan gewezen,er is ons gezegd dat alles goed geregeld is.We hebben eigenlijk aangenomen dat veel of alles is naar de kerk zou gaan .We zagen regelmatig de inboedel slinken..Mijn moeder is bijna 90 en voorlopig opgenomen in een verpleeghuis.Reden om eens nader te informeren bij de testamentair executeur die tevens al haar financien regelt naar haar laatste wil omtrent begrafenis en hoe deze verzekerd is. Het antwoord was dat we daar niets mee te maken hebben omdat zij zelf erfgenamen zijn en dat er geen verzekering maar 10 jaar geleden nog genoeg contant geld in kas was voor de uitvaart.Ik concludeer hier uit dat wij onterft zijn.Wij hebben hier over geen uitsluitsel maar wanneer er nu onvoldoende geld blijkt voor de begrafenis zoals mijn moeder in haar hoofd heeft kunnen wij dan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kosten van de begrafenis zijn schulden van de nalatenschap en komen in beginsel ten laste van de erfgenamen. Zijn er geen bekende erfgenamen en verzorgt de gemeente de begrafenis, dan kunnen de kosten mogelijk verhaald worden op familieleden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.