uitvaartverzekering


2 april 2012

Vraag nummer: 28015

Beste mevrouw/mijnheer,

Het volgende probleem doet zich voor.

De levenspartner van de overledene is benoemd tot enig erfgenaam en executeur testimentair voor de verdeling van de nalatenschap. Zij heeft met het oog op bovenstaande de uitvaart van de overledene georganiseerd en betaald.

De overledene heeft een uitvaartverzekering afgesloten zonder daarin begunstigden te benoemen, waardoor het standaard begunstigden van de verzekering van toepassing is.

Hierdoor zijn de kinderen van de overledene gerechtigd op de uitkering en daarna pas de erfgename. De overleden had echter geen contact of goede relatie met de kinderen en nu weigeren de kinderen de uitkering te gebruiken voor de kosten van de uitvaaart. De levenspartner van de overledene heeft de kosten van de uitvaart echter al voldaan, met het idee dat de uitkering dit later zou vergoeden.

Is er een mogelijkheid om de verzekeraar of de de kinderen te dwingen om de uitkering te gebruiken voor de kosten van de uitvaart?

Bij voorbaat dank.

Mvg,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Inderdaad een lastig probleem. De kosten van uitvaart behoren in beginsel tot de schulden van de nalatenschap en komen dus ten laste van de erfgenaam. Ik neem aan dat de polis van de verzekering ook aangeeft dat de uitkering gebruikt moet worden voor de uitvaart, maar niet dat uitgekeerd wordt aan degene die het 'betaald' heeft dan wel verschuldigd was. Het lijkt mij inderdaad zaak dat eens na te vragen bij de verzekeraar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >