kosten crematie voor weigerende erfgenamen?


7 september 2010

Vraag nummer: 13900  (oude nummer: 16005)

Mijn broer is jongstleden overleden. De 2 minderjarige zoons van mijn broer zijn erfgenaam. De crematie is door de familie geregeld (en door mij als opdrachtgever) maar nu wil de ex van mijn broer deze kosten niet betalen uit de afwikkeling van de erfenis. kan dit zomaar?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Namens minderjarige kinderen moet beneficiair worden aanvaard. De schulden komen in beginsel wel 'gewoon' voor rekening van de erfgenamen. Daartoe behoren ook de kosten van de uitvaart, mits niet buitensporig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.