Grafrechten overdragen?


1 maart 2018

Vraag nummer: 54061

Ik heb een vraag over grafrechten.
Stel dat in het verleden een graf door een familielid is aangekocht.
Deze is er ook in begraven.
Nu na jaren kan je zo’n grafrecht (recht tot begraven) overdragen aan een familie lid.
Betekent dit dan vervolgens ook dat je niet alleen de rechten over neemt maar dat je ook het graf zou moeten aankopen?

Als in een ver verleden dit graf is aangekocht en steeds wordt overgedragen naar een volgend familie lid dan hoef je nooit een graf aan te kopen.
Of mag je verlangen als vereniging dat je wel de rechten kan overdragen, maar dat je dan ook nog eens dit graf moet kopen.

Graag zou ik daar een antwoord op willen ontvangen.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag kan veel beter beantwoord worden door de heer van der Putten, eveneens op deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.