verstrekken gegevens van persoonskaart


24 maart 2005

Vraag nummer: 9160  (oude nummer: 5764)

Een mevrouw vraagt bij ons om een opgraving van haar waarschijnlijke moeder. Zij kan dit nergens bevestigd krijgen. Ik heb als beheerder van de begraafplaats in Almelo bij het nazoeken van rechtghebbenden de persoonskaart gezien van de waarschijnlijke moeder met daarop de gezochte gegevens. Navraag bij ambtenaren van Burgelijke Stand leverde niets op, want als blijkt dat er iets aan de hand is durft niemand mij te vertellen hoe te handelen en beroept iedereen zich op de privacy.
Mijn vraag: Kan ik, of de ambtenaar van Burgelijke Stand de gegevens verstrekken aan een dochter van mevrouw X, over de gegevens die op de persoonskaart staan van mevrouw X die voor 4 jaar terug is overleden

Antwoord:

Geachte heer,

Het komt mij voor dat u uw vraag veel beter kunt stellen bij mijn collega, dhr Van der Putten, ook op deze site, juridisch advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.