kosten uitvaart


16 november 2004

Vraag nummer: 8758  (oude nummer: 4970)

Geachte heer/mevrouw,

Na bijna 2 jaar procederen ben ik nog steeds bezig met het ter ruste brengen van mijn partner. Ook is de overlijdensuitkering nog steeds een kwestie. De situatie is als volgt:
Ik woonde 6 jaar samen met mijn partner (niet getrouwd of geregistreerd)toen hij overleed. Hij had uit een eerdere relatie (niet getrouwd of geregistreerd) twee kinderen. Deze kinderen woonden bij zijn ex. De overlijdens uitkering is aan mij overgemaakt. Ook was ik de aanvrager van de uitvaart. Nu willen zij echter aanspraak maken op deze overlijdensuitkering. Mijn vraag is hoe zit dit, hebben zij recht op deze uitkering of niet. En hoe zit het met de gemaakte kosten van de uitvaart. Wie moet die betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De uitkering is op zich niet moeilijk. In de polis van de verzekering zal gewoon staan wie de begunstigde is. Dat is dan ook meteen uw antwoord. Vraag dat dus na bij de verzekeringsmaatschappij.

De kosten van uitvaart zijn schulden van de nalatenschap en die komen in beginsel voor rekening van de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.