Is een ex echtgenoot bevoegd na overlijden?


9 november 2018

Vraag nummer: 56632

Geachte heer van de Griend,

Het gaat om een heer die ik bijsta in het uitzoeken van wat moet gebeuren na het overlijden van zijn partner.

Enige tijd geleden is mevrouw overleden. Zij waren van 1976 - 1980 getrouwd, ze hebben daarna geen wettelijke betrokkenheid geregeld, er is geen testament, er zijn geen kinderen, ouders, broers of zussen. Bij hem geen verdere familie bekend.

Er zijn twee notarissen geraadpleegd. De een had bij overlijden van ouders van mevrouw al een en ander uitgezocht, maar heeft aangegeven geen heil te zien in verder onderzoek. De andere gaf aan dat onderzoek weken tot maanden kan duren, en dat er genoeg betaalkracht moet zijn.

Meneer heeft geen opdracht tot onderzoek gegeven maar heeft wel besloten om als zaakwaarnemer instanties op de hoogte te brengen van het overlijden. Gelden zijn nu geblokkeerd. Maar de crematie moet wel betaald worden. De ING wil dit niet onderling regelen met de Uitvaartverzorger.

Mijn vraag is drieledig:
1. Is het feit dat hij met haar getrouwd is geweest nog van invloed op de bevoegdheid van meneer?
2. Meneer is opdrachtgever van de crematie geweest. Hoe kan hij de ING bewegen tot het betalen van de crematie van haar rekening, waar voldoende geld op staat?
3. Is meneer verder nog verplicht tot zaken/acties?

Graag verneem ik van u. Alvast veel dank.
Vriendelijke groet,
Wia Snijder, NuNazorg Den Haag

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er geen testament is, wijst de wet de erfgenamen aan. Dat zal inderdaad moeten worden onderzocht en kan heel veel tijd en geld kosten. De ex echtgenoot is geen erfgenaam en kan in die zin ook geen rol vervullen. Indien hij de kosten van uitvaart heeft betaald (maar daartoe niet gehouden was) dan heeft hij een vordering op de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.