kosten begrafenis.


21 december 2010

Vraag nummer: 14036  (oude nummer: 16280)

Geachte dames/heren.

Wij hebben in februari 2010 de begrafeniskosten ten behoeve van onze schoonzuster welke is begraven op Aruba voorgeschoten (zij was Arubaanse) omdat op het moment van begraven waren de rekeningen van haar nog geblokkeerd. .
Mijn vraag is kan de notaris onder wie de nalatenschap in behandeling is gelden vrijmaken om ons de begaveniskosten uit te betalen ?
Te uwer informatie de overledene was Arubaanse
en was gevestigd op Aruba. Behoren deze uitgaven ook tot de privileges zoals de wet in Nederland geld voor deze
kosten.
Ik zou u dankbaar zijn voor uw antwoord hierop.
Met vriendelijke groet,
Jan Ravensberg

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar Nederlands recht behoren de kosten van de uitvaart tot de schulden van de nalatenschap en komen dus voor rekening van de erfgenamen. Heeft een derde deze kosten voldaan, dan heeft deze dus een vordering op de erfgenamen. Ik weet niet of het in Aruba ook zo geldt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.