Opdrachtgever aansprakelijk voor restant kosten uitvaart na beneficiaire aanvaarding?


26 mei 2010

Vraag nummer: 13804  (oude nummer: 15767)

Geachte heer/mevrouw,

Wij drijven een uitvaartonderneming. Nu hebben wij een uitvaart verzorgd in opdracht van een kleinzoon van de overledene. Hij heeft getekend voor de uitvaart. Alle erfgenamen (dus ook de kleinzoon) hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard, zo bleek later. In de nalatenschap zat een positief saldo van ruim 2000.- Dit bedrag is aan ons overgemaakt. De uitvaart heeft echter bijna 4000.- gekost. Kunnen wij het restant nu verhalen op de opdrachtgever?

Dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Strikt genomen is dit geen notariele vraag maar een juridische vraag die u beter kunt stellen aan de heer van der Putten op deze site. Mij lijkt echter, maar vraagt u dat zoals aangegeven nog na, dat u de opdrachtgever kunt aanspreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.