eigendom asbus


14 februari 2007

Vraag nummer: 10873  (oude nummer: 8857)

Er is een testament waarin is bepaald dat er een notaris/executeur is benoemd en er een aantal gelijkwaardige erfgenamen zijn.
De testateur is gecremeerd en de asbus staat in het crematorium. De as zal nog worden uitgestrooid over zee.
Volgens de notaris/executeur is de asbus een goed behorende bij de nalatenschap en gaat hij over het beheer. De asurn is deel van de nalatenschap dus van alle erfgenamen . Ieder van hun heeft er evenveel recht op en het recht om bij de uitstrooiing te zijn.
Een van de gelijkwaardige erfgenamen claimt de asbus voor zichzelf thuis hangende de uitstrooiing.
Dat gebeurt kennelijk op grond van Art. 11 en 18 van de Wet op de Lijkbezorging. Het relevante verlof tot verbranding is door de begrafenisondernemer aangevraagd , testamentair/rechtens in opdracht van de executeur.Die erfgenaam claimt vlgs. art 18 in feite degene te zijn geweest "die in diens plaats is getreden" want hij zou de opdracht aan de ondernemer hebben verstrekt. Dat is dan in elk geval niet namens alle erfgenamen gebeurd.en niet d.m.v. een delegatie van de executeur.
Op grond van art. 18 claimt die erfgenaam ook de asbestemming te mogen bepalen en wie er van de erfgenamen bij mogen zijn.
Hij heeft een advocaat in de arm genomen om de asbus thuis te krijgen mede om daarmee te kunnen bepalen wie er later bij de asuitstrooiing mag zijn.
De executeur is het daarmee niet eens en heeft het crematorium de opdracht gegeven de asbus pas op de uitvaartboot af te geven aan (elk van) de erfgenamen die daarop wensen mee te varen.
De zaak lijkt nu voor de rechter te gaan komen.

Wat is uw visie?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik ga me daarin absoluut niet mengen, mede omdat ik niet geheel thuis ben ik de materie. Wellicht dat de heer Van der Putten, juridisch advies op deze site u beter kan helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >