betaling begrafeniskosten


7 juni 2007

Vraag nummer: 11089  (oude nummer: 9269)

Beste

mijn broer overleed en liet een minderjarige dochter achter waarvan haar moeder -gescheiden van mijn broer- executeur wordt.
Wij ontvingen de rekening van de begrafenis maar zij weigert dit te betalen.
Wat is best ? betalen wij deze en stellen dienen wij nadien bij haar een eis in of is het beter dat we de rekening toch weer aan haar (of aan de notaris) sturen ? en is hieraan aan prodecure verbonden (aantekenen ?)

alvast bedankt

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt dat het kind (mede) erfgenaam is. Namens minderjarige kinderen moet overigens beneficiair worden aanvaard (door i.c. haar moeder).

De lasten komen in beginsel voor rekening van de erfgenamen. Als u geen erfgenaam bent is het dus in beginsel niet uw probleem. De nota moet dus naar de moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.