rekening voorschieten?


4 november 2005

Vraag nummer: 9659  (oude nummer: 6801)

Mijn broer is onlangs overleden.Hij laat twee minderjarige kinderen achter die bij z'n ex-vrouw wonen.Ik heb opdracht gegeven voor de uitvaart .Ik heb inmiddels de rekening gekregen van de uitvaart en sta op het punt deze te betalen.Er blijft voldoende geld over uit de erfenis.Kan ik eisen dat deze rekening betaald wordt uit de nalatenschap?Moet ik de rekening voorschieten of kan ik deze rekening naar de exvrouw sturen die de nalatenschap regelt voor de kinderen of naar de notaris ?Dit geld ook voor de rekening van de grafsteen.

Antwoord:

Geachte heer,

Als u de rekening betaalt, heeft u een vordering op de nalatenschap als schuldeiser. U kan de rekening natuurlijk ook direct sturen aan de erfgenamen, met het verzoek deze te voldoen. Gebeurt dat echter niet, dan zal u hoogst waarschijnlijk worden aangesproken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.