deposito voor uitvaartkosten


7 oktober 2003

Vraag nummer: 8067  (oude nummer: 3162)

Mag een begrafenisondernemer voor ons nabestaanden een regeling treffen door voor toekomstige begrafeniskosten geld in een depositofonds te storten? hoe kan hij ons een garantie geven dat het geld er dan werkelijk is?

Antwoord:

Geachte heer,

Mij is niet bekend of dat mag van overheidswege. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: waarom niet ? Nou, ik zou wel enige bezwaren kunnen opnoemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij faillissement van de ondernemer ?
Mij lijkt het veel beter om zelf het geld apart te houden voor de begrafenis.

Wellicht dat de heer Van der Putten/juridisch advies van deze website u verder kan helpen in de vraag of het gebruikelijk is en welke risico's u mogelijk loopt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.