opdrachtgever uitvaart versus executeur testamentair


18 mei 2010

Vraag nummer: 13792  (oude nummer: 15755)

Als uitvaartorganisatie hebben we altijd te maken met een opdrachtgever. Hiermee gaan we een zakelijk contract aan. Hij/zij stelt zich aansprakelijk voor de eventuele kosten en is vaak de rechthebbende van de as en derden kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de gemaakte afspraken.

Soms is het zo dat de overledene een executeur test. heeft aangewezen in zijn testament waarbij wordt aangegeven dat die ook de uitvaart moet regelen.

Echter op het moment dat de uitvaart wordt geregeld is het codicil of testament nog niet geopend en is onze opdrachtgever wellicht niet eens op de hoogte van het bestaan van een executeur testamentair

Laatst meldde zich de dag voor de uitvaart de executeur test. van de overledene en eiste dat de uitvaart niet door zou gaan omdat deze niet door hem geregeld was.

Tevens eiste hij later de as op omdat die onderdeel zou zijn van de nalatenschap.

Mij vraag is hoe wij als onderneming wettelijk gezien om moeten gaan met zulke situaties.

Ik wacht met spanning op het antwoord

Vriendelijke groet
Mark Raaijmakers

P.s. de opdrachtgever van de uitvaart is ook de gene die van ons de akte van overlijden krijgt die nodig is om het testament te openen.

Antwoord:

Geachte heer,

U snijdt een lastig punt aan. Het is inderdaad zo dat over het algemeen tussen het moment van overlijden en de uitvaart er geen verklaring van erfrecht of executele wordt opgesteld.

Indien een persoon claimt dat hij/zij executeur is, dan zou dat naar mijn mening ook aangetoond moeten worden tezamen met de bevoegheid van de executeur (want die is ook niet altijd gelijk), hoewel je wellicht in eerste instantie geen aanleiding hebt om daaraan te twijfelen (als derde). Je bent trouwens pas executeur als je (vormvrij) hebt aanvaard.
Ik kan eigenlijk niet goed beoordelen hoe daarmee om te gaan als derde. Dat zal ook een kwestie van beleid zijn. Ik kan u dus niet veel verder helpen in deze

Verder raad ik u aan om uw vraag ook aan de heer Van der Putten, juridisch advies op deze site, te stellen, daar hij mogelijk nog meer gedachten hierover heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >