Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Moet ik de as van moeder verdelen?

12 april 2018

Vraag nummer: 54600

Ben ik verplicht om de as van mijn moeder te delen in 4 ?
2 zuster vragen dit terwijl het contact met mijn moeder bar slecht was.
Ik ben de executeur en de opdrachtgever van de uitvaart.
Mijn moeder had kenbaar gemaakt de zij deels verstrooid wilde worden bij mijn zusje in Australië. En deels in Nederland.
Ik heb nu de asbus thuis staan en ben nog niet van plan om dit te doen.
Wat is mijn recht of verplichting

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een executeur is aangewezen om de wil van de overledene uit te voeren. In eerste instantie zijn dus de instructies van de overledene leidend. Er is naar mijn weten op deze site vaker een vraag gesteld over het ' recht op de as' . Ik raad u aan de vragenrubriek van de heer Van der Putten hierover te raadplegen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder