Betalen uitvaartkosten


4 juli 2016

Vraag nummer: 46670

Beste meneer van de Griend,

In 2014 is mijn vader overleden. De uitvaartkosten zijn betaald door mijn oma. Mijn schoonbroer zegt dat de 3 erfgenamen (waaronder ik) ieder 1/3 deel terug moeten betalen aan mijn oma. Hij zou mijn deel hebben voorgeschoten, dus ik zou mijn deel aan hem moeten betalen, binnen twee weken.

Ik had al 11 jaar geen contact met mijn vader, ik heb bij zijn overlijden direct de erfenis formeel geweigerd en voor zo ver ik weet is er geen enkele afspraak gemaakt met mij over de betaling. Er staat niks zwart op wit en ik heb al helemaal nergens mijn handtekening onder gezet.

Er zijn al verschillende aangetekende brieven e.d. mijn kant op gekomen. Het gerechtshof zou hebben geoordeeld dat de kosten als nalatenschapsschulden ten laste van de erfgenamen komen. Ik dacht in mijn recht te staan en niet te hoeven betalen. Maar is dit ook echt zo? Ik begin nu te twijfelen. Wat kan ik het beste doen?

Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvg, Kim

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kosten van de uitvaart zijn in beginsel kosten van de nalatenschap en komen dus ten laste van de erfgenamen, hoewel er uitzonderingen zijn op grond waarvan familieleden moeten bijdragen.
Indien u hebt verworpen wordt u geacht geen erfgenaam te zijn geweest. Ik raad u aan na te vragen op grond waarvan u nu wordt aangesproken voor die kosten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >