Wie heeft recht op het rest bedrag uitvaart na uitbetaling aan uitvaartondernemer


16 oktober 2018

Vraag nummer: 56418

Beste meester Van de Griend,

Mw. NN (overledene) had een meerderjarige dochter, een moeder, broer en een zus.
Iedereen heeft de erfenis verworpen.
De verzekeraar heeft aan Manuela Konings Uitvaartbegeleiding (eenmanszaak) uitbetaald maar er was nog een bedrag over van 416,39.
Er is een akte van cessie getekend door de meerderjarige dochter en daarom is het geld overgemaakt naar Manuela Konings Uitvaartbegeleiding, naar mij dus.
De opdrachtgever van de uitvaart is echter de zus van mw. NN. De volledige uitvaart is dus betaald van het geld dat door de verzekering is uitgekeerd. En het is niet volledig gebruikt voor de uitvaart, vandaar het restbedrag van 416,39 wat nog bij Manuela Konings op de rekening staat.

Vraag is wat er met dit restbedrag moet gebeuren. Mag ik dit overmaken naar de dochter terwijl zij alles verworpen heeft? of naar wie moet dit dan overgemaakt worden?

Lang verhaal kort: in de familie zijn natuurlijk ook meer problemen. Manuela wil er graag op transparante wijze en juridisch verantwoord tussen uit. Geld is altijd een mooie prikkel om ruzie te maken en dit is voor die mensen een heel bedrag. Dochter van overledene is 18. Besluit dat zij de akte van Cessie zou tekenen is genomen nadat de opdracht voor het verzorgen van de uitvaart al getekend was door de zus. Dit kwam omdat ze zelf pas later tot de conclusie kwamen dat alles net zo goed door de dochter gedaan kon worden, die was immers inmiddels 18.
Echter voor de uitvaartopdracht zelf is het nooit gewijzigd en heeft de zus alles dus getekend en is de formele opdrachtgever (de zus heeft de opdracht getekende omdat bij mij was aangegeven dat zij testamentair executeur zou zijn. Later in de week bleek dit niet juridisch te zijn vastgelegd maar mondeling te zijn gevraagd).
De oplossing die aangereikt is dat iedereen nog iets zou uitkiezen voor de asbestemming is afgewezen. De uitvaart is volledig afgerond en ze willen 'niets' meer.

Wat moet ik met dit overgebleven bedrag doen?

Met vriendelijke groet

Manuela Konings

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij dat de polis van betreffende verzekering wellicht uitkomst kan bieden. Wie was begunstigde van de polis? Wellicht kunt u ook in overleg gaan met de verzekeraar. Indien niet duidelijk is/vastgesteld kan worden aan wie het bedrag ten goede dient te komen, is wellicht terugbetaling aan de verzekeraar een optie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.