Valt as onder het erfrecht ?


4 oktober 2011

Vraag nummer: 26263

Als uitvaartondernemer tekenen wij vaak zelf voor opdracht tot crematie. Wij zijn nu gecontacteerd door een crematorium over de as van Mevr A. De opdracht voor haar crematie was ondertekend door Dhr. B (haar zoon) Deze dhr. A is echter zelf overleden en voor zijn crematie hebben wij de opdracht getekend. Het crematorium beweert nu dat wij de eigenaar zijn van de as van Mevr A en dat de erfgenamen van dhr. B de as van Mevr. A niet zonder onze toestemming mogen ophalen. Volgens het crematorium is het erfrecht niet van toepassing op de as. In onze ogen is de as een eigendom van de nabestaanden ongeacht de opdrachtgever voor het crematie proces.
Kunt u uitleggen hoe dit zit ?

Met vriendelijke groet

P.T.G.M. Verheijen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan u hiermee eigenlijk niet goede helpen omdat naar mijn idee één en ander niet helemaal duidelijk is. Het lijkt erop dat het niet tot de nalatenschap behoort, maar als het ware in de 'handen ligt' van allereerst de wens van de overledene en indien die er niet is de wens van de levensgezel rekening houdend met de nabestaanden (zie ook art 58 Wet op de Lijkbezorging). Verder raad ik u aan uw vraag ook even te stellen aan de heer Van der Putten op deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >