Afdwingbaarheid uitvaartwensen


10 augustus 2007

Vraag nummer: 11197  (oude nummer: 9540)

Voorzienbaar is dat na overlijden familieruzie zal ontstaan over de uitvaart(wensen) en dat sommigen de uitvoering daarvan gaan proberen te saboteren. In het testament is een uitvaartonderneming tot bezorger van de uitvaart benoemd en alle uitvaartwensen zijn daar bekend en intern vastgelegd. Is dit in combinatie met de testamentaire benoeming afdoende om 100% zeker te stellen dat de uitvaartwensen niet door erfgenamen kunnen worden gedwarsboomd ? Of is het juridisch sterker de executeur-testamentair (met maximale wettelijke bevoegdheden) tot uitvaartbezorger te benoemen, al dan niet tezamen met het uitvaartcentrum ?

Antwoord:

Geachte heer,

De benoeming van een executeur als degene die de uitvaart verzorgt en die gelijke instructies krijgt als de begrafenisondernemer, kan van harte aan te bevelen zijn. Maar is het niet zo dat eigenlijk dat al gebeurt is het in testament. Vraag dat nog even na bij de notaris die het testament heeft gemaakt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >