kostenonderhoud graf


28 januari 2007

Vraag nummer: 10812  (oude nummer: 8761)

Ik als aangetrouwde ben door de 6 kinderen gemachtigd om de nalatenschap van mijn schoonvader af te handelen. Er ontsttat nu onenigheid over de termijn en de daarmede verbonden kosten van het onderhoud van het graf. 3 personen willen dit voor 40 jaar vastlegggen de anderen voor 20 jaar.
de gene die voor 40 jaar kiezen willen dat dit uit de erfenis betaald wordt voordat de kinderen hun deel krijgen.

Ik ben van mening gezien de onenigheid dat men tesamen wel de eerste 20 jaar uit de erfenis kan betalen maar dat deandere 20 jaar niet betaald behoeven te worden door de gene die kiezen voor 20 jaar i.p.v voor 40 jaar.
Is het misschien beter om dit naafloop van de verdeling van de erfenis door de kinderen dan zelf te laten bepalen?

Graag uw reactie voor deze voor mij onverkwikkelijjke zaak

Hoog achten B.vd B
te Veenendaal

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zou als ik u was direct uit de discussie stappen en inderdaad dat overlaten aan de erfgenamen zelf. Je kunt je trouwens ook afvragen of dat onder de bevoegdheid van de gevolmachtigde valt en als dat niet zo is, kunt u er op een "koninklijke" wijze uitstappen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.