verwerpen van erfenis en claims van bijstand


19 februari 2012

Vraag nummer: 27523

Vanavond hoorde ik, dat bloedverwanten altijd de kosten van de uitvaart moeten betalen. Ook de gem.sociale dienst zou kosten van bijstand op meerderjarige uitwonende kinderen kunnen verhalen over de laatste jaren,mits deze enigszins vermogend zijn. Klopt dit en zo, ja op basis van welke wet?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In de Wet op de Lijkbezorging staat dat indien de gemeente de begrafenis verzorgt,zij de kosten daarvan kan verhalen op de nalatenschap en bij 'ongenoegzaamheid' daarvan op de bepaalde bloed- en aanverwanten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.