codicil


12 mei 2013

Vraag nummer: 34485

Mijn vrouw en ik denken er over ons te laten cremeren.
is hiervoor een codicil nodig?

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt inderdaad uw wensen dienaangaande in een codicil opnemen of in een testament een executeur benoemen die ook uw uitvaart verzorgt. U kunt dan uw specifieke wensen doorgeven aan deze executeur.
Let op, een codicil dient aan bepaalde vormvereisten te voldoen en er kan op zich niet zoveel in vastgelegd worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.