kosten uitvaart voor wiens rekening?


20 juni 2003

Vraag nummer: 7925  (oude nummer: 2765)

Als maatschappelijk werkende ben ik werkzaam in een verzorgingshuis. In een ver verleden, voordat ik werkzaam was binnen onze organisatie, zijn we geconfronteerd met een situatie als volgt;

een ongehuwde, kinderloze bewoner komt te overlijden. Bewoner heeft enkele neven en nichten waar amper contact mee was. Bewoner heeft geen uitvaartverzekering afgesloten noch een bedrag gereserveerd op zijn spaarrekening. Spaargeld is niet aanwezig, er is zelfs sprake van een kleine schuld. Familieleden weigeren de kosten van uitvaart voor hun rekening te nemen. Sociale zaken van de gemeente wordt verzocht de uitvaart te betalen / regelen.

Is het nu zo dat wanneer het verzorgingshuis contact zoekt met de uitvaartondernemer om het lichaam weg te laten halen, hierdoor aansprakelijk gesteld kan worden voor het betalen van de kosten?

Graag duidelijkheid hierover, bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kosten zijn in beginsel voor de erfgenamen. De uitvaartondernemer zal wellicht niet willen wachten met declareren tot duidelijk is wie erfgenamen zijn. Als het verzorgingstehuis de opdracht geeft, zal de uitvaartondernemer waarschijnlijk ook de nota sturen aan de opdrachtgever, het verzorgingstehuis dus.
Indien deze wordt betaald, ontstaat dus in beginsel een vordering op de boedel. Het probleem wordt daarmee als het ware verschoven richting het verzorgingshuis.
Wellicht dat de sociale dienst uitkomst biedt. Navraag is daarvoor nodig. Soms ook keert de bank (indien er nog een saldo) is alvast een voorschot uit ter betaling van de uitvaart. Navraag bij de bank is hiervoor nodig. Wellicht heeft u als verzorgingstehuis zicht op de bankrekeningen van de overledene.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >