reactie op oude vraag 26-3-03


12 april 2004

Vraag nummer: 8511  (oude nummer: 4207)

Geacht heer van der Putten,

Al terugbladerend in het archief van oude vragen lees ik een antwoord van u, dd. 26-3-2003, aangaande begraven in een mausoleum. U zegt dat u niet weet waarom de grafkelder van Pim Fortuyn zo groot moest zijn. Toevallig herinner ik mij nog een t.v. reportage waarin uitgelegd werd dat het een eis was van de gemeente om een graf met (naar ik me herinner) 8 plaatsen te maken. E.e.a. had te maken met ruimtegebrek op de betreffende begraafplaats.

Hartelijke groet,

A.R.F.Voskuijl

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag is per abuis mij mij terecht gekomen. Uw vraag is voor de heer van der Putten (juridisch advies).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.