minderjarige als rechthebbende graf?


20 mei 2011

Vraag nummer: 24811  (oude nummer: 16733)

Kunt u ons meedelen of een minderjarige rechthebbende mag/kan zijn van een urnengraf? Deze vraag werd ons voorgelegd door bureau Jeugdzorg. Zij bemiddelen voor 2 minderjarige kinderen die de urn van hun moeder willen laten bijzetten op de algemene begraafplaats. De vader (of ander familielid) als rechthebbende is geen optie, omdat er geen goed contact met hem mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
W. Stemerdink, afdeling Burgerzaken.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik raad u aan deze vraag tev stellen aan de heer Van der Putten, jurodisch advies, ook op deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.