Verwerping en kosten uitvaart


16 november 2004

Vraag nummer: 8757  (oude nummer: 4965)

wij hebben voor ons hele gezin (+minderjarige dochter) de verwerping geregeld. De gemeente stelt ons toch aansprakelijk voor de begrafeniskosten. Kan dit alsnog ???? Dit baseren ze op artikel 22 wet op lijkbezorging en artikel 1:392 BW

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Artikel 392 boek 1 ziet op het verstrekken van levensonderhoud door bloed- en aanverwanten. Het criterium is behoeftigheid. Ik kan niet beoordelen of daarvan sprake is.

De kosten van lijkbezorging behoren tot de schulden van de nalatenschap. De schulden van de nalatenschap komen ten laste van de erfgenamen. Als je verwerpt wordt je geacht geen erfgenaam te zijn geweest. Ik ziet de aansprakelijkheid dus niet.

Wellicht verstandig om dezelfde vraag aan mijn collega de heer Van der Putten (zelfde site, juridisch advies) te stellen. Hij is veel beter op de hoogte van de problemen bij de daadwerkelijke uitvaart dan ik.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >