Na verwerpen toch de schulden moeten betalen?


19 september 2006

Vraag nummer: 10522  (oude nummer: 8340)

Wij hebben na het overlijden van mijn biologische vader , de nalatenschap verworpen.
Nu heeft de gemeente waar hij is overleden de begrafenis verzorgt .
Nu blijkt dat de nalatenschap niet toereikend was voor deze kosten en probeert de gemeente deze restschuld op mij en mijn zus te verhalen.
Zij draagt hierbij het artikel 22 aan volgens de wet op de lijkbezorging.
Onze notaris bestrijdt dit door te zeggen dat met het verwerpen van de nalatenschap alle schulden niet meer op ons verhaald kunnen worden dus ook niet de begrafeniskosten.Volgens artikel 7 burgerlijk wetboek 4 vallen ook de schulden op de lijkbezorging.

Antwoord:

Geachte heer,

Tja, ik ben dat inderdaad ook een keer tegengekomen, zelfs zover gaand dat de gemeente de bank zover heeft gekregen om de kosten van de bankrekening van de overledene af te schrijven. Uw verhaal is dus geen incident. Uw notaris heeft in eerste instantie gelijk, maar de vraag is in hoeverre betreffend art. 22 afwijking van art.7 boek 4 mogelijk maakt. Mijn zeer bescheiding mening is dat toch de gemeente een verhaalsrecht heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.