verkening legitieme portie


29 maart 2012

Vraag nummer: 27972

als executeur ben ik bezig met de afhandeling van onze overleden moeder, myn broer is onterfd maar heeht recht op zyn legitieme portie.de overige erfgenamen willen degrafkosten voor 25 jaar vastzetten, kan ik deze kosten van het legitieme portie aftrekken.

Antwoord:

Geachte heer,

De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap verminderd met de meeste schulden van de nalatenschap, waaronder ook begrepen de kosten van lijkbezorging. Of de (vooruibeteling van de ) grafrechten daar ook onder valt kan ik niet goed beantwoorden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.