Wie moet de begrafeniskosten betalen.


15 juli 2017

Vraag nummer: 51334

Beste meneer van de Griend,

Ik heb als neef de uitvaart van mijn oom geregeld voor zijn erven. Nu is er een begrafenisrek te betalen van de overledene ,mijn oom.
Zijn dochters zijn toch verplicht dit te betalen?
Ik lees dat erfgenamen verplicht zijn te betalen begrafeniskosten van hun ouders. Zelfs al verwerpen ze dan zijn ze nog verplicht.
Ik lees ook dat ik als opdrachtgever het op de dochters van mijn oom kan verhalen de uitvaartkosten.
Onderstaand stukje beschrijft een wetartikel dat een niet-erfgenaam niet de kosten mag verhalen op de erfgenamen en de begrafenis moet betalen.
Hoe zit het nu?
met dat wetsartikel.
Kan ik het nu verhalen op die dochters van mijn oom of niet?

Groet


Het komt ook wel eens voor dat een niet erfgenaam de kosten van de uitvaart voorschiet, zodat de uitvaart toch kan plaatsvinden. Via het verbintenissenrecht is deze opdrachtgever met zijn of haar gehele vermogen aansprakelijk voor het betalen van deze kosten. De uitvaartondernemer kan zich daarnaast verhalen op goederen uit de nalatenschap. De erfgenamen zijn in deze situatie niet met hun privévermogen aansprakelijk. Ook niet bij zuivere aanvaarding. Dit volgt uit artikel 4:184 lid 2 sub a BW. Via dit artikel wordt bepaald dat de schuld niet rust op de erfgenamen, maar op de opdrachtgever.

Zoals aangegeven kan de uitvaartverzorger op grond van artikel 4:184 BW ter zekerheid van zijn vordering zich verhalen op de goederen van de nalatenschap. De niet erfgenaam die opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de uitvaart alsmede de betaling van de kosten voor zijn of haar rekening heeft genomen kan dit niet. Dit is een leemte in de wet. Voldoet de niet erfgenaam de kosten van de uitvaart, dan heeft deze persoon geen directe verhaalsmogelijkheden bij de erfgenamen. Misschien via de ongerechtvaardigde verrijking, maar dan zal een rechter een oordeel hierover moeten vellen.

Let dus op als je als niet erfgenaam een bedrag voorschiet ten behoeve van de betaling van een uitvaart. Het is niet zeker of dit bedrag kan worden verhaald op de erfgenamen.

Antwoord:

Geachte heer,

De opdrachtgever is richting de uitvaartondernemer aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart. Kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap en die je zou kunnen terugvragen bij de erfgenamen. De opdrachtgever komt echter niet als schuldeiser in de plaats van de uitvaartondernemer en kan dus in die zin niet dezelfde acties instellen als de uitvaartondernemer.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.