Rechten en plichten begrafenis.


13 oktober 2010

Vraag nummer: 13953  (oude nummer: 16080)

Uit Uw site begrijp ik dat kinderen financieel aansprakelijk zijn voor ouders die zelf geen goede begrafenispolis hebben afgesloten. Echter, wil dat dan zeggen dat die kinderen dan ook zeggenschap hebben over die polis tijdens het in leven zijn van de ouder ? Mijn moeder, (88 jaar), geeft op dit moment geld uit aan overbodige spullen, terwijl er geen gedegen polis is afgesloten, en verzoek om inzage te krijgen wordt niet gehonoreerd.
m.vr.gr.
B.W.Laven.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan niet zo gesteld worden. De kosten van uitvaart zijn schulden van de nalatenschap en komen dus daarmee voor rekening van de erfgenamen. Of de spullen die u moeder koopt overbodig zijn, kan ik uiteraard niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.