WLB en testament


23 januari 2007

Vraag nummer: 10792  (oude nummer: 8730)

De gemeente is belast met de begrafenis van meneer x. Er zijn geen familieleden meer en de begrafenis heeft vorige week plaats gevonden. Bezittingen heeft de heer x niet of nauwelijks. Nu blijkt hij toch een testament te hebben waarin hij een vroegere kennis tot erfgenaam heeft benoemd.
Kunnen de begrafeniskosten op deze erfgenaam verhaald worden en wat is de rol van de notaris in deze.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erfgenaam (indien aanvaard) is gerechtigd tot de tegoeden een aansprakelijk voor de schulden, ook die van de uitvaart. Ik meen overigens dat de gemeente ook familieleden-niet erfgenamen kan aanspreken voor de kosten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.