vrijgezel met koophuis overlijdt


26 augustus 2010

Vraag nummer: 13887  (oude nummer: 15982)

Geacht M.
Hoe wordt een begrafenis betaald als een vrijgezel met een koopwoning, waarop wel een verzekering is afgesloten, en de erven geen baar geld hebben? Verkopen van bestaand huis kan lang op zich wachten

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik niet beoordelen, maar mij lijkt dat er dan wellicht moet worden voorgeschoten en dat degene die dat dan betaald heeft een vordering krijgt op de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.