Verklaring van erfrecht


19 december 2003

Vraag nummer: 8270  (oude nummer: 3620)

Geachte heer,

Regelmatig komt het voor in mijn werk als uitvaartverzorger dat nabestaanden mij een vraag stellen over de z.g. verklaring van erfrecht.

Is het zo dat het ook mogelijk is deze verklaring via de rechtbank te verkrijgen?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord
C.R.A. Heijting

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik denk niet dat er vaste tarieven voor het afgeven van een verklaring van erfrecht zijn. Maar ik ben niet notarieel geschoold. Kijkt u zelf eens op de site www.notaris.nl.Mij lijkt dat de kosten van het afgeven van een verklaring van erfrecht afhangen van de hoeveelheid werk die een notaris er aan heeft om de personen te achterhalen. Bij de ene erfenis kan het gaan om 1 persoon (dan is de notaris snel klaar), bij de andere om ruim 100 (bijvoorbeeld (achter)kleinkinderen van de (inmiddels overleden) broers of zussen of neven en nichten van een alleenstaande). Het kan soms vreselijk ingewikkeld zijn. Mensen kunnen soms voor minder dan een 1.000e deel erfgenaam zijn.
Als er fouten in de verklaring van erfrecht staan, zou ik, als ik u was, de notaris daarover aanschrijven en hem op die fouten attenderen en hem vragen of het nodig is dat de verklaring wordt gecorrigeerd. Zo ja, dan wordt het opgelost. Zo nee, dan hebt u met zijn antwoord toch de zekerheid dat, mochten er door die fouten ooit problemen door ontstaan, u daar de notaris voor aansprakelijk kunt stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.