wettelijke garantie crematorium info


31 december 2003

Vraag nummer: 8295  (oude nummer: 3660)

Geachte heer van der Putten,

in uw antwoord van vrijdag 13 juli 2001 in verband met het recht afscheid te nemen van een inmiddels gecremeerde vader, zegt u onder meer:
"Het crematorium moet meewerken om de vereiste informatie te geven. de bestemming van de as is namelijk openbaar. dwz iedereen mag vragen en moet antwoord krijgen op de vraag wat er met de as is gebeurd. DAT IS WETTELIJK GEGERANDEERD".
Graag zou ik van u willen vernemen, waar ik deze wettekst kan vinden. Mijn broer zit nl in deze situatie en mag niet weten waar de as van zijn overleden kind is. met deze wettest zouden we naar het crematorium kunnen gaan en informatie afdwingen.
vast hartelijke dank voor de voor ons zo belangrijke informatie!

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Deze vraag is bestemd voor de heer Van der Putten en niet voor mij (Van de Griend). Ik raad u aan de vraag aan hem te stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.