Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verandering bestemming begraafplaats


12 oktober 2009

Vraag nummer: 6960  (oude nummer: 14042)

Geachte heer,
de gemeente Lingewaard was van plan een ontsluitingsweg aan te leggen op het vervallen stadskerkhof te Huissen.
Kritiek vanuit de bevolking heeft er toe geleid, dat dit plan van tafel is.
De begraafplaats uit 1870 is inmiddels gesloten. Er is een burger initiatief groep begonnen met het opknappen van de graven en het snoeien van het groen.
Gezien de brede steun vanuit de bevolking worden honderden graven met goedkeuring hersteld.
Tussentijds had de gemeente de euvele moed mensen een brief te zenden met de keuze of ruimen of betalen.
Terwijl er graf voor eeuwig geldt.
Mijn moeder is 89 en kreeg voor het eerst het verzoek leges te gaan betalen.
De wethouder heeft de verzending van brieven nu stop gezet. Gedacht wordt om van de begraafplaats een soort stadshof te maken. Een stichting zou dan op termijn het beheer moeten gaan doen.
Eerst moet de politieke wil er zijn, maar die groeit. Ik geef rondleidingen op de gerestaureerde begraafplaats.
Kenmerkend voor de begraafplaats is, dat het op een vloedheuvel ligt. (Betuwe in 1870 kende vaak wateroverlast en de verhoging werd op last van de provincie gemaakt.
Dit geeft het een historisch landschappelijk karakter.
Dat geldt ook voor sommige graven, waar sommige overledenen nog zijn geboren in de tijd, dat Huissen nog Duits was. ( en later in nederland stierven) Kunnen deze elementen een versterkend karakter krijgen bij de toekenning van gemeentelijk monument? En kan dan een politiek practisch oplossing worden gekozen voor het probleem van de leges?
Door af te spreken, dat men die simpelweg niet meer heft. Gezien de functie van stadshof(park) en/of gemeentelijk monument?

Antwoord:

Geachte heer,

Een gemeente formuleert eigen beleid ten aanzien van de normen die zij hanteert om iets tot een gemeentelijk monument te verklaren. Iets wat kan helpen is een degelijk onderbouwd rapport. Mits er natuurlijk voldoende argumenten van cultuur-historische aard zijn. Een dik rapport met magere argumenten blijft mager.

Of een begraafplaats een rijks- of een gemeentelijk monument is, maakt helemaal geen verschil voor het wel of niet moeten betalen van grafhuur. Op een begraafplaats die (rijks- of gemeentelijk) monument is, moeten grafgerechtigden net zo goed leges betalen als op een begraafplaats die dat niet is.

U gaat er blijkbaar van uit dat de graven op die oude begraafplaats in het verleden 'voor eeuwig' zijn uitgegeven. Dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Het past niet in de traditie van de regio. 'Eeuwigdurend' deed men in de regel nooit voor alle graven, hooguit voor de 'luxe graven'. Als er in oude grafbrieven geen termijn stond, kan het simpelweg zo zijn dat het om eenvoudige graven ging waarbij men alleen de wettelijke termijn van grafrust (10 jaar) hanteerde en geen (extra) termijn.
Meer gemeenten zijn laks geweest in het innen van rechten als een begraafplaats gesloten is. Die nalatigheid betekent nog niet dat er nooit meer rechten geheven zouden kunnen worden.

Natuurlijk kan de gemeente als eigenaar van de begraafplaats besluiten om in de toekomst in het geheel geen grafrechten meer te heffen. Maar eigenlijk is dat een sigaar uit eigen doos voor de bevolking. Want of het nu via grafrechten, via de OZB of andere heffingen is, op de een of andere manier zullen de inwoners toch het onderhoud van het terrein moeten betalen. Waarom dan niet de mensen die er het meest baat bij hebben?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE