Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiten begraafplaats


29 november 2002

Vraag nummer: 1764  (oude nummer: 2132)

Fri Jun 28 23:37:52 2002

Jaren geleden is in onze gemeente een begraafplaats die bezit is van de kerk gesloten. Een korte mededeling in de krant bood mensen de mogelijkheid om bezwaar te maken. Nu zijn we een aantal jaren verder en komt de tijd dichterbij dat de begraafplaats geruimd gaat worden. Al meer dan een jaar hangt hier een brief bij de ingang en hebben de nabestaanden die nog te traceren waren ook zo'n brief ontvangen. De begraafplaats kan formeel geruimd worden daar er geen bezwaren waren. Echter veel mensen lezen niert alles wat er in de krant staat. Mijn vraag aan U had deze brief niet verzonden moeten worden tegelijk met het plaatsen van het bericht dat de begraafplaats gesloten zou worden. De nabestaanden hebben nu pas bericht gekregen terwijl het formeel gebeuren al lang afgewikkeld was.
Daardoor zijn nabestaanden beperkt gebleven om bezwaar te maken. Kan ik hier nog iets aan doen en zo ja wat?
Vriendelijke groeten
R. Broeders.

Antwoord:

Geachte heer Broeders,
Het is achteraf niet goed te beoordelen of nabestaanden (te) beperkt zijn geweest om destijds bezwaar te maken tegen de sluiting. Als het goed is gebeurd, volgens de regels, is het besluit destijds ook gepubliceerd. Op welke manier dat precies had gemoeten kan ik niet zeggen als u spreekt van 'Enkele jaren geleden'. Dat is niet exact genoeg om te zeggen in welk jaar welke regels van toepassing waren.Bovendien is mij vaak gebleken dat wat men in de praktijk 'sluiting' noemt, het juridisch niet is of was.
En heel andere zaak is of nabestaanden met het ruimen van graven moeten instemmen. Grafrechten hebben namelijk helemaal niets met sluiting van de begraafplaats van doen. Als iemand een eigen graf heeft en de rechten telkens - wat wettelijk is gegarandeerd - met 10 jaar verlengt, kan dat graf in geen 1000 jaar (als de rechthebbende telkens een opvolger heeft, natuurlijk) geruimd worden. Als 'eigenaar' van een graf zou ik van sluiting van de begraafplaats niet warm of koud worden. Dat betekent voor mijn graf niets.
Hoe het in uw geval zit kan ik uiteraard niet zeggen zonder de exacte feiten te kennen. Ik kan alleen zeggen dat in het algemeen gesproken de rechthebbende op een graf niet met ruiming hoeft in te stemmen zolang er rechten op een graf rusten en de rechthebbende die rechten wil verlengen, wat hij wettelijk altijd mag.
Iets anders is het als het gaat om het vage begrip 'nabestaanden'. Alleen de rechthebbende op een graf heeft rechten; familie, buren, vrienden en andere nabestaanden niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE