Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen gesloten begraafplaats


7 oktober 2015

Vraag nummer: 43913

De parochieraad van de RK parochie Engelmundus in Driehuis is voornemens het bijbehorende kerkhof te ruimen .De grond willen zij ontwikkelen voor woningbouw. Het kerkhof is in de jaren 80 gesloten.

De administratie van betaalde grafrechten zou verdwenen zijn. Sommige betaalde wel, andere hebben nooit grafrechten betaald. Wat uit de grafstenen is te achterhalen is dat de laatste begrafenis in 1983 heeft plaatsgevonden.

Vraag : Hoe kunnen de nabestaanden een op handen zijnde ruiming tegenhouden?
Op wat voor gronden en voor hoe lang.
Is de grafrust na ruiming geen 30 jaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik vind het heel moeilijk om iets over deze situatie te zeggen, zonder meer feiten te kennen en vooral zonder de onderliggende documenten te zien. Mijn ervaring is dat als een kerkelijke begraafplaats het heeft over 'gesloten zijn', dat dit in 2 van de 3 gevallen juridisch / wettelijk gezien niet zo is. Men is dan bijvoorbeeld alleen opgehouden met het
uitgeven van nieuwe graven of zo.

Het sluiten van de begraafplaats betekent nog niet zonder meer het opheffen er van! Het is dan ook nog de vraag of de grafrechten vervallen zijn. Het is heel goed denkbaar dat men vanaf 1991 - toen dat wettelijk verplicht werd - verzuimd heeft om rechthebbenden aan te bieden de grafrechten te verlengen. Dat soort situaties zie ik wel vaker.

Wat die 30 jaar betreft: dat is geen grafrust. De regels voor het opheffen van een begraafplaats na sluiting zijn veranderd. In het verleden gold dat de begraafplaats 50 jaar
onaangeroerd moest blijven, in stapjes. Die termijn is nu veranderd in 30 jaar (artikel 46 Wlb). Echter.... dat geldt alleen voor zover er geen grafrechten op de graven meer rusten.

Kortom: ik kan er eigenlijk niets over zeggen zonder de onderliggende documenten te zien.

Als de parochie de administratie van (betaalde) grafrechten kwijt is, is dat natuurlijk een heel kwalijke zaak. Maar de gevolgen kan ik ook niet inschatten zonder oude aktes, complete reglementen en besluiten te zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je samen met je huisdier worden begraven?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE