Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bouwen op begraafplaats vervolg op vraag nr. 1659


10 september 2007

Vraag nummer: 4952  (oude nummer: 9680)

Zeer geachte Heer van der Putten,

Het antwoord op vraag nr. 1659 is mij niet duidelijk, u stelt dat er voldaan moet worden aan punt A of aan punt B. Kunt U duidelijk aangeven wanneer een gemeente mag gaan bouwen op een begraafplaats die in 1978 gesloten is verklaard, en waarvan de administratie destijds erg rommelig en onduidelijk is overgedragen door de kerkelijke gemeente aan de burgerlijke gemeente.
De laatste begraving heeft plaatsgevonden in 1976.
Mag de gemeente de begraafplaats gaan bebouwen vanaf 2006, of vanaf 2008 (30 jaar na sluiting) of vanaf 2028 (50 jaar na sluiting)?
Bij de gemeente weet niemand of er graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, men denkt van niet. Maar ik vind dat men dit zeker moet weten, hoe moet ik hier mee omgaan?

Met vriendelijke groet,
H.J.

Antwoord:

Geachte heer,

Men mag een voormalige begraafplaats bebouwen, als alle graven geruimd zijn, dus als zich op het terrein geen stoffelijke resten meer bevinden. Dat is onderdeel a van artikel 47 van de Wet op de lijkbezorging. Dat ruimen van die graven kan of kon natuurlijk alleen als er op de graven geen grafrechten meer rusten, of als de rechthebbenden met de ruiming instemden. Een reden voor instemming kan zijn als de begraafplaatshouder aanbiedt om een graf te verplaatsen en van een mooi nieuw monument te voorzien. Kost misschien een paar centen, maar het (in economisch perspectief) ongebruikt laten liggen van de grond kan kostbaarder zijn.

Als de graven niet geruimd zijn, zal er (minstens) 50 jaar tot na de sluiting van de begraafplaats gewacht moeten worden, alvorens er gebouw mag worden. Bovendien moet het terrein de bestemming van begraafplaats verloren hebben. Men kan best een gesloten begraafplaats 100 jaar of langer in stand houden, als de eigenaar van de begraafplaats dat wil. Er valt niet zonder meer altijd een doek, of er kan niet meteen een bulldozer aan het werk om het minder prozaïsch te stellen, na 50 jaar. Ook kan het zijn dat er wellicht nog grafrechten op de graven rusten. Dan behoren die ook gerespecteerd te worden! De grafrechten vervallen niet automatisch bij een sluiting of opheffing van een begraafplaats; dat is alleen het geval als het ten tijde van het vestigen van de rechten al als ontbindende voorwaarde was gesteld.

Nu concreet uw vraag. Als een begraafplaats in 1978 gesloten is verklaard, mag er pas in of vanaf 2028 gebouwd worden, als er geen grafrechten meer op de graven rusten.
Hoe weet u of er nog grafrechten op de graven (kunnen) rusten? Door oude reglementen en oude grafbrieven te bekijken. Dat kunt u weten of die kans er is. Voorts kan aan nabestaanden of rechthebbenden worden gevraagd of zij menen dat zij nog rechten hebben. Als die vraag jarenlang in een mededelingenkastje bij de begraafplaats wordt opgehangen, of enkele malen in een mededelingenblad van de gemeente of van de kerkelijke gemeente wordt geplaatst, maar niemand zich meldt, is dat een duidelijke indicatie.
Men moet zorgvuldig zijn, maar ook niet overdreven zorgvuldig. Als er geen enkele tastbare indicatie is dat er graven voor onbepaalde tijd waren en er uit overlevering ook niets anders bekend is, is er geen reden om ernstig te twijfelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar na Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE