Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven op gesloten begraafplaats


20 juli 2017

Vraag nummer: 51398

In mijn gemeente is een begraafplaats die volgen raadsbesluit omstreeks 2026 officieel gesloten wordt verklaard. Dit moment vinden er nog steeds bijzettingen plaats in bestaande graven, nieuwe graven worden ongeveer al 14 jaar niet meer uitgegeven. Voor de bestaande graven wordt nog steeds grafrecht betaald. Voor elke nieuwe bijzetting gaat er dan weer 10 jaar grafrecht in, gelijk aan de wettelijke grafrust. Maar de mensen hebben nog steeds de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen met verschillende termijnen. Maar zo lang de rechthebbenden de grafrechten blijven betalen voor eigen graven, is het dan mogelijk dat een gemeentelijke overheid kan zeggen dar er na een bepaalde datum niet meer mag worden begraven in bestaande familiegraven? Persoonlijk vind ik de gestelde termijn abnormaal kort. Rond 2004 is er een besluit genomen, dat deze begraafplaats gesloten wordt. Dus wettelijk gezien wordt deze nog 50 jaar opengehouden en daarna volgt een termijn van 50 jaar van werkelijk gesloten zijn. Wat zijn nu de officiele regels en welke rechten hebben de rechthebbenden van de graven eigenlijk?

Antwoord:

Geachte heer,

De houder van een begraafplaats kan altijd besluiten om geen nieuwe graven uit te geven. Zolang er nog bijzettingen in bestaande graven plaatsvinden, is de begraafplaats niet gesloten. Blijkbaar bestaat het voornemen om de begraafplaats over ongeveer tien jaar te sluiten, maar mij is er geen formeel besluit over bekend. Dat is overigens ook niet nodig. Dat is pas nodig op het moment van sluiting.

Het is helemaal niet vreemd om grafrechten te betalen op een begraafplaats waar geen nieuwe graven worden uitgegeven. Men krijgt immers voor het grafrecht het recht om in die graven begraven te houden en ook nog te begraven. Als een begraafplaats gesloten wordt, houdt men het recht om die graven in stand te houden. Mits men er voor betaalt.

Ja, zo lang de rechthebbenden de grafrechten blijven betalen voor eigen graven, is het mogelijk dat de begraafplaatshouder kan zeggen dar er na een bepaalde datum niet meer mag worden begraven in bestaande familiegraven. Dat is nu juist de bedoeling van de sluiting van de begraafplaats. Als er geen rechten meer op de graven zouden rusten, hoefde de begraafplaats niet gesloten te worden. Want dan zou er sowieso niemand kunnen begraven.

Als er geen rechten meer op de graven zouden rusten, zouden ze meteen geruimd kunnen worden en zou de begraafplaats meteen zijn bestemming kunnen verliezen, als de eigenaar van het terrein dat zou willen. Zolang de grafrechten betaald worden, kan de begraafplaats niet worden opgeheven. Tenzij bij verordening bijzondere zaken inzake opheffing zijn geregeld, maar daar ga ik nu even niet van uit.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE