Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onttrekken deel begraafplaats


11 december 2008

Vraag nummer: 5972  (oude nummer: 11939)

Wij willen een klein gedeelte van de begraafplaats (waar geen graven liggen en ook nooit gelegen hebben) aan de bestemming onttrekken. Als we de Wet op de lijkbezorging volgen (artikel 48, artikel 44 en artikel 47a) dan zouden we daarmee m.i. de bestemming onttrekken om vervolgens door toepassing van een bestemmingsplanwijziging een andere bestemming te realiseren. Kan dit op deze manier ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Artikel 44 Wlb is hier niet van toepassing. Dat heeft betrekking op het niet meer kunnen begraven in bestaande graven. Dat is hier niet aan de orde, want er zijn geen graven. Dus dat is al makkelijk.

Wat meer juridisch gezegd: artikel 44 Wlb heeft betrekking op het sluiten van (een deel van) een begraafplaats. Het sluiten betekent alleen dat er niet meer begraven mag worden. Maar dat is zonder graven natuurlijk niet van toepassing.
Men moet het sluiten van een begraafplaats niet verwarren met het opheffen van een begraafplaats. En bij u gaat het nu om het laatste.

Wel aan de orde zijn artikel 47, aanhef en onderdeel a, en artikel 48 Wlb. Die gaan over het opheffen van een (deel van een) begraafplaats.
Het bepaalde in artikel 47 in de aanhef, dat "de grond die bestemming heeft verloren" is heel feitelijk, namelijk dat uw gemeente als eigenaar besluit om iets anders met die grond te gaan doen. Dat is eigenlijk heel feitelijk, maar ik zou het moment toch vastleggen in een besluit van B&W, om er geen onduidelijkheid over te laten bestaan. Het kan rechtsgevolgen hebben, bijvoorbeeld als de beheersverordening voor de begraafplaatsen ordemaatregelen bevat. Bijvoorbeeld een bepaling als "Men mag op de begraafplaats niet met een auto rijden". Dat verbod is voor dat terreintje niet meer aan de orde als het formeel geen begraafplaatsterrein meer is.

Een wijziging van het bestemmingsplan is vervolgens alleen nodig als u een andere bestemming aan de grond wilt geven, waar een bestemmingsplan-bestemming (ja, raar woord) voor nodig is. Bijvoorbeeld om er woningen te bouwen. Dat kan niet zonder het bestemmingsplan aan te passen.

Maar bijvoorbeeld een besluit om de grond braak te laten liggen of om van het terrein een plantsoen te maken, vereist niet direct een wijziging van het bestemmingsplan. Dat kan je ook zo doen, zonder bestemmingsplan. Alleen op termijn is het dan wenselijk om bij de regelmatige actualisering van het bestemmingsplan, het plan aan te passen aan het feitelijke gebruik of een gewenste toekomstige bestemming.

Het is dus nog ietsje eenvoudiger dan dat u al dacht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE